TOPICS&NEWS
TOPICS&NEWS

科別の最新ニュース

建築土木科合格おめでとう!~建築積算士補の合格~
建築土木科『建築構造』の授業紹介
建築土木科卒業おめでとう!~建築土木科 卒業式~
建築土木科建築土木科で企業実習開催
建築土木科[建築土木科・インテリア科]卒業制作展(動画)学内コンペリモート審査の様子です。
建築土木科車いすの介助、アイマスクと白杖を使った視覚障害の体験
建築土木科建築土木科で資格取得講習会の実施
建築土木科建築土木科で資格取得講習会の実施
建築土木科建築土木科で卒業制作の中間発表を行いました!
建築土木科祝 卒業おめでとう!